LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON LỘC THÀNH B ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I

     Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2018, trường mầm non Lộc Thành B, long trọng tổ chức lễ khai giảng và đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Trường Mầm non Lộc Thành B được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2011.

     Trường có đầy đủ các phòng chức năng và được thiết kế quy hoạch chuẩn của trường, lớp mầm non và hoạt động theo quy chế tổ chức của trường công lập. Để tạo điều kiện cho việc chăm sóc giáo dục trẻ tốt, hàng năm nhà trường thường xuyên bổ sung trang thiết bị và cải tạo cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Căn cứ các tiêu chuẩn trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

 Trường mầm non Lộc Thành B đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Ảnh và tin bài: Mỹ Châu