HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC 

NĂM HỌC 2019 - 2020

         Thực hiện theo kế hoạch số 352/GDĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019 - 2020. Trường Mầm non Lộc Thành B đã long trọng tổ chức Hội Nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020 nhằm phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo của đội ngũ CBCCVC trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

        Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là một hoạt động quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ giáo viên đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với ban giám hiệu nhà trường để góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

       Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của nhà trường đã tham gia hội nghị trong không khí vui tươi, phấn khởi.

         Mở đầu chương trình Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Hẹn - Chủ tịch Công đoàn trường phổ biến nội quy hội nghị và tuyên bố lý do, giới thiệu đoàn chủ tịch.

         Đồng chí Hoàng Thị Sương – Hiệu trưởng nhà trường trình bày trước hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB-CC-VC năm học 2018 – 2019 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

         Hội nghị đã nghe Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019 và kế hoạch năm học 2019 – 2020.

         Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị thảo luận, góp ý, bổ sung, hoàn thiện cho các dự thảo Báo cáo, Phương hướng năm học. Hội Nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận, thảo luận sôi nổi, tích cực.

         Đồng chí Đinh Thị Hẹn – Chủ tịch công đoàn nhà trường lên đọc danh sách Tuyên dương khen thưởng cán bộ giáo viên năm học 2018 – 2019 và phát động phong trào thi đua năm học 2019 – 2020.

         Hội nghị đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Bản Nghị quyết là tâm sức, là niềm tin và hi vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Lộc Thành B bắt đầu một năm học mới hứa hẹn nhiều thay đổi lớn lao. Cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua hai tốt xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành tốt công tác chăm sóc giáo dục năm hoc 2019-2020.

Ảnh: Mỹ Châu

Tin Bài: Nguyễn Diễm