HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH 

NĂM HỌC 2019 - 2020

         Ngày 27/09/2019 tại trường Mầm non Lộc thành B tổ chức Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm các đại biểu và đại diện cha mẹ học sinh cùng với các cô giáo tại trường Mầm non Lộc thành B. 

         Bà Hoàng Thị Sương - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường trong năm học 2019-2020 và phương hướng năm học 2019-2020. Đồng thời nhắc nhở một số quy định của nhà trường và thông báo các khoản thu đầu năm đến phụ huynh.

         Ông Nguyễn Văn Thanh - Hội trưởng Hội PHHS báo cáo kết quả hoạt động của hội trong năm học 2018-2019, phương hướng hoạt động của năm 2019 - 2020. Đồng thời kêu gọi các bậc PHHS phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc- giáo dục các cháu.

         Sau buổi họp tại lớp, các đại diện cha mẹ học sinh mỗi lớp họp cùng nhau để bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và cùng thảo luận phương hướng hoạt động đạt kết quả tốt nhất. 

         Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp với sự đồng thuận của các bậc phụ huynh.

Ảnh: Mỹ Châu

Tin bài: Nguyễn Chi